Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate cliențlior persoane fizice și pe teritoriul României. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea vânzătorului. Garanția de conformitate pentru bunuri noi se acordă pe o perioadă de 2 ani de la momentul livrării (respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie). In cazul persoanelor juridice, garanția oferită este de 6 luni și se acordă conform prevederilor art 1707-1718 din Codul Civil. Informații detaliate asupra acestor drepturi sunt menționate în certificatul de garanție care insotește produsul/produsele și în secțiunea de Termeni și Condiții